Paano Makaaalis sa Maling Pagkakautang?

Kung pakiramdam mo, madali kang mahirati sa pag-utang kapag nagigipit, maging handa bago pa man ito dumating. Kumuha ng mga insurance at mag-impok para sa mga di inaasahang pagkakataon.

Basahin pa ang aking mga artikulo upang malaman kung ano at gaano kalaking insurance ang dapat mong kunin. Napakahalaga ng panahon, at wala nang ibang panahon para simulant ito kundi ngayon.

Sundin ang 5-15-20-60 rule sa pagbabadyet.

Tunguhin mo na makawala sa lahat ng mali mong pagkakautang.

Una, tigilan at hintuan ang di tamang pag-utang. Huwag nang mangutang nang hindi laan sa produktibong layunin. Tayain ang lifestyle o paraan mo ng pamumuhay at tiyaking hindi utang ang tutustos ng iyong mga gusto at pangangailangan.

Ang utang na tutustos sa iyong mga kagustuhan o luho ang pinakamalubhang uri ng utang na maaari mong pasukin. Hindi nakapagpapasok ng pera ang luho.

Kaya’t kailangang iwasan ang ganitong sitwasyon. Bilang tuntunin, kailangan ipantustos sa mga pangangailangan ang active income, habang passive income naman ang sa mga luho.

Huwag isubo ang sarili sa utang upang tustusan ang luho.

Ikalawa, ilista ang iyong inutang – yung maling utang. Sumangguni sa debt list worksheet na matatagpuan sa pagtatapos ng kabanatang ito kapag bubuo na ng listahan.

Debt List Worksheet

Tipunin ang lahat ng mga dokumento sa pag-utang na mayroon ka, at basahin ang kasunduan at kondisyon ng iyong nilagdaang utang. Kung nanghiram ng pera sa kaibigan, kamag-anak, o sinumang walang kaugnayan nang walang kontrata, magkusa na gumawa para sa inyong mutual protection.

 

 

 

vincerapisura.com