May “K” ka na ba magpautang?

4) Right net worth level

Asset minus liabilities equals net worth. Ang net worth ay ang matitira sa ari-arian (assets) natin kapag tinanggal na lahat ng ating utang (liabilities).

Pagdating ng karaniwang retirement age na 65 years old, kinakailangang meron tayong net worth na katumbas ng 10 taong gastusin. Ang idea ay magagamit natin ang net worth at kikitain nito nang unti-unti hanggang sa ating kamatayan.

Ito ay para hindi maghirap pagtanda.

5) Walang consumer debt

Kung may binabayaran kang utang, unahin itong bayaran. Bago mo lutasin ang problema ng iba sa pera, atupagin munang mabayaran ang mga utang.

6) May kakayanang maningil

Madali magpautang, mahirap maningil. Iyan ang katotohanan. Inaasahan kasi natin ay kusang magbabayad sa atin ang nangutang sa atin samantala sila naman ay nais nila itong pahabaing hindi bayaran hangga’t maari.

Bago magpautang, pag-isipang mabuti kung kaya mong maningil dahil responsibilidad mo ito bilang nagpautang.

Paano magpautang nang tama.

Gawin niyo akong dahilan na huwag magpautang

Gamitin ang anim na batayan kong ito para ma-evaluate ang iyong sarili kung may “K” ka nang magpautang. Para sa susunod na may mangutang sa iyo, scientific ang iyong answer.

Kung wala ka pa ng tatlo sa anim na nabanggit ko, iyon ang mga banggitin mong dahilan. Sabay idugtong na, “Iyan ang turo ni Sir Vince!”

 

 

vincerapisura.com