was successfully added to your cart.

Cart

Katangian ng mga Negosyante

By October 17, 2017 Business

Usapang Pera Season 2 Episode 10

“Second naman na pwersa ‘no para tayo ay magkaroon ng negosyo, eto yuung negosyante at ikaw yun, Nicole… okay? So, yung negosyante… sino ba yung nagmamay-ari ng negosyo?”

“Ako!”

“Okay… at kailangan natinhg intindihin ‘no kung ano yuung pagkakaiba ng negosyante sa manager.”

“Uuhmm… meron ba?”

“Yes, may pagkakaiba yun.”

“Actually, karaniwan ng mga hindi nagtatagumpay na mga business ay yung mga negosyo na yung negosyante lang, siya rin yung manager.”

“Uuhhm…”

“Siya yung janitor, siya yung lahat-lahat ‘no. So, paghambingin natin yung dalawa. Magtatanong ako sayo ‘no.”

 “Sige…”

“So, sino ang nagmamay-ari nung business?”

“Ako.”

“Yung manager o yung negosyante?”

“Yung negosyante.”

 “Yung negosyante, okay. So, kung yung negosyante yung nagmamay-ari, sino naman yung pinapaswelduhan?”

“Yung manager.”

 “Yung manager di ba. So, yung negosyante yung nagmamay-ari tapos pinapasahod naman yuung manager.”

“Manager.”

 “Kapag yung negosyo kumikita na, kanino napupunta yun?”

“Sa negosyante.”

“Sa negosyante… okay. Kapag hindi kumita?”

“Lugi din yung negosyante.”

“Lugi din yung negosyante pero yung manager?”

“May sweldo pa rin siya.”

“May sweldo pa rin siya di ba. So, yung nagpapaikot at nagpapatuloy… nagpapalakad ng ating negosyo, sa totoo lang yuung manager yan ‘no.”

“Uhm hhmm…”

“Dapat in the future, yaan yung mangyari.”

“Meron bang suggested na timeline na eto na yung sign na parang hindi lumalago business ko kasi ako pa rin nagpapatakbo nito.”

“Right. Ang pinakasenyales dyan ay kapag ikaw umuuwi na ng gabing-gabi, pagod na pagod at nakakalimutan mo na yung ibang mga bagay na dapat mong gawin, kailangan mo ng maghire ng kasama mo sa trabaho.”

“Uuhmm…”

“Tayong mga Filipino ay naghahangad ng masaya, masagana at mapayapang pamumuhay.”

“Kaya naman kailangan nating palawakin ang ating kaalaman sa pag-iipon, pag-iinvest at pangungutang. Ako si Nicole.”

“Ako naman si Sir Vince nagsasabing…”

“Ang pagyaman, napag-aaralan.”

vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: