Pagbebenta ang focus hindi recruitment

Selling pa din dapat ang focus ng MLM at hindi recruitment. Ibig sabihin nito, ginugugol ang oras sa pagbebenta ng produkto at hindi sa pagde-develop ng downlines.

Kung ang focus ng MLM na balak mong pasukin ay mas nagbibigay halaga sa recruitment kaysa sa pagbebenta ng produkto mismo, ibig sabihin hindi ang produkto ang pinanggagalingan ng kita. Galing ang kita sa recruitment.

Hindi ito magandang senyales. Ang mga maari mong maging basehan sa pagkilatis nito ay ang mga sumusunod:

  • Mas mahaba ang ginugugol na oras sa training sa pagpapaliwanag ng recruitment tactics at commissions kaysa sa product features
  • Ang mga impormasyong makikita sa kanilang mga marketing materials katulad ng website, flyers at brochures ay naka-focus sa kikitain na pera kaysa sa benefits at features ng produkto
  • Kapag nakarinig ka ng sales pitch ng isang agent o distributor ay naka-focus ito sa kikitain mo kaysa sa benefits at features ng produkto
  • Kung ang kita ay nanggagaling sa memebrship fee at sa “required” inventory ng produktong kailangang bilhin upang maging miyembro
  • Malalim at kumplikado ang downline structure

vincerapisura.com