Guidelines para malaman kung ang networking business ay maganda

Ang legal na networking business ay tinatawag na multi level marketing. Ang multi level marketing ay isang klase ng direct selling marketing strategy kung saan ine-enganya ng isang kumpanya ang kaniyang mga kasalukuyang distributors na mag-recruit ng bagong distributors.

Kikita ng commission ang mga kasalaukuyang distributors sa mga maibebenta ng mga na-recruit nilang bagong distributors. Karaniwang tinatawag na “downline” ang mga bagong distributors na-recruit.

Maraming mga MLM companies ang nasasangkot sa mga scam dahil sa recruitment feature nito. Inaabuso nila ang recruitment at ang networking business ay nagiging pyramiding scam.

Narito ang aking mga batayan kung maganda ba ang networking business o multilevel marketing na papasukin o tatangkilikin.

Magandang kaledad ng produkto

Ang sentro ng MLM ay ang produkto. Kung ang kaledad ng produkto ay kaduda-duda, hindi magandang pasukin ang MLM na ito.

Maiging suriin muna ang mga reviews ng produkto at maraming makikita nito online. Siguraduhin lang na ang mga reviews ay  galing sa third party independent review at hindi sa kumpaniya o mga promoters nito mismo.

Kung ang produkto ay labis na nangangako (ex. magiging sing-puti ka ni Kris Aquino sa loob ng isang linggo) o ang mga pangako nito ay hindi naman makatotohonan (ex. Mag-invest ng PhP7,600 at kikita ka ng PhP5,000 araw-araw) –umiwas sa mga ito.

vincerapisura.com


One Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: