Financial stabilization stage

Ang ikaapat na financial life stage ay ang financial stabilization stage. Sa stage na ito, karamihan sa iyong mga gastusin ay saklaw na ng iyong passive income. Iminumungkahi ko na dito ay iakyat mo na ang iyong portfolio sa higit na siguradong investments lalo pa’t tumatanda ka na. Kapag matanda ka na, mas mababa na ang risk tolerance kaya’t para maging sigurado kailangan na ang iyong portfolio ay makapagbibigay sa iyo ng passive income nang hindi ka malalagay sa alanganin.

vincerapisura.com


Leave a Reply

%d bloggers like this: