Emergency Savings o Emergency Fund

Sa aking kumpanya, isinakatuparan namin ang automatic savings kaya naman ipinagmamalaki ko talagang karamihan sa mga umalis sa kumpanya ko ay mayroong sapat na emergency savings. Dapat mo ring isaisip na habang lumalaki ang kinikita mo, dapat ay lumalaki rin ang emergency savings mo.

Puna ito ni Enid, isa sa mga katrabaho kong may taglay na kasigasigan sa kanyang personal na pananalapi. Minsan, naiinis siya kapag tumataas ang suweldo niya kasi nangangahulugan itong kailangan ding niyang taasan ang kanyang emergency savings.

Sabi niya, bago pa man niya maisip na gastahin ang naidagdag sa kanyang sahod, naglalaan muna siya ng budget para masigurong ang emergency fund niya ay katumbas pa rin ng anim na beses ng bago niyang buwanang sahod. Inaabot daw siya ng tatlong buwan para makamit ito.

Sabi ko naman, hindi siya dapat mainis. Dapat nga’y magpasalamat siya’t tatlong buwan lang ang kailangan niya para maabot ang emergency fund goal niya.

Pinaalala ko sa kanya na ang mga hindi nag-iipon habang maaga pa at ngayo’y may mas malaki na ang sahod o kita ay mas nahihirapang mag-ipon para sa emergency fund nila dahil katakot-takot na ang kailangan nilang hahabuling halaga.

 

vincerapisura.com