Emergency Savings o Emergency Fund

Talaban ng insurance at emergency savings

Paano ba natin pangangasiwaan ang emergency savings?

Bawat pamilya ay dapat magkaroon ng emergency fund o emergency savings. Kapansin-pansin naman sa itaas na karamihan sa mga emergency ay insurable risks.

Ibig sabihin ay puwede kang kumuha ng insurance product bilang depensa laban sa mga mapanganib na pangyayaring ito. Dapat may seguridad ka laban sa risk exposure.

Kapag makakuha ka ng insurance para sa mga risk na ito, maililipat mo ang risk at hindi mo na kailangang panagutan ang 100% ng mga gastusin. Ang pangkalahatan kong istratehiya kapag nahaharap sa emergency ay gamitin muna ang aking emergency savings habang hindi ko pa napoproseso ang aking claim mula sa insurance company.

Kapag natanggap ko na ang claim ko mula sa insurance company, agad akong naglalagay muli sa aking emergency savings.

Emergency savings ang unang financial goal

Kung kumikita ka ng Php20,000 kada buwan, ang emergency savings goal mo ay Php120,000. Marami sa inyong katatakutan ang halagang ito at susuko na nang hindi man lang sinusubok mag-ipon.

Huwag idahilan ang pagkatakot para hindi na magsumikap. Sa karanasan ko, inaabot lamang ng 18 hanggang 24 na buwan ang pag-iipon para sa emergency.

Para sa maraming tao, matagal ito. Sa isip ko, sandali lang ito. Kung ang edad mo ay nasa 40 hanggang 50 anyos, mauunawaan mong hindi talaga matagal ang 18-24 na buwan. Sa katunayan, karamihan sa inyong nasa edad na iyon pero walang emergency savings ay manghihinayang sa mga pinalampas na pagkakataong makapag-ipon nang mas maaga.

Sundin ang 5-15-20-60 budgeting rule

Basta’t sundin lamang ang 5-15-20-60 budgeting rule (mababasa ito sa mga susunod na kabanata) at itabi ang iyong 13th month pay sa loob ng dalawang taon; maaabot mo rin ang emergency savings goal mo sa loob lamang ng mga 26 na buwan. Puwede mo pa itong mapabilis sa pamamagitan ng pagkakaroon ng part-time job o pagbebenta ng maliliit na bagay para kumita.

Kalahati ng kikitain mo, itabi mo, tapos iyong isa pang kalahati, ipanggasta mo. Mainam itong istratehiyang makatutulong sa iyong pag-iipon. Mabuti rin itong istratehiya sa pagbabalanse ng pagbibigay pabuya sa sarili at pagpapaliban ng lugod ng paggasta para makapag-ipon.

 

vincerapisura.com