Dapat ba akong kumuha ng SSS?

Ang Social Security System (SSS) ay isang Government Owned and Controlled Institution (GOCC) na nagbibigay ng universal (para sa lahat) at equitable (karampatan) na social protection. Ang mga social protection … Continue reading Dapat ba akong kumuha ng SSS?