Budgeting para sa mga temporary migrant

Hindi raw makapag-iipon ang mga migrant na ito dahil sagot din nila ang mga emergency na gastusin ng mga kamag-anak nila sa Pilipinas. Kung ganoon ang kaso, papayuhan ko silang kumuha ng PhilHealth para sa puno ng pamilya sa Pilipinas nang sa gayon ay meron na silang medical insurance.

Kung may magkasakit, puwedeng tumuloy sa mga pampublikong ospital ang pamilya nila upang magpagamot. Sa paraang ito, sasapat na ang PhilHealth upang mabayaran ang pagpapagamot.

Ang pinakamainam na paraan upang mapangasiwaan ang labis-labis na pagpapadala ng kinikita ay kumuha ng insurance para sa pamilyang nasa Pilipinas. Ang solusyon dito ay ilipat ang risk para hindi na sila mismo ang papasan nito.

Savings

Maraming paghihirap ang mga migrant sa kanilang pag-iipon. Pinakakaraniwan na rito ay ang paniniwala ng mga migrant at ng pamilya nila na hindi sumasapat ang kanilang kita para masustentuhan ang pang-araw-araw nilang mga pangangailangan.

Ang mainam na tugon sa problemang ito ay magsimula nang magtabi ng pera, kahit maliit na halaga lang muna. Ugaliin ito – araw-araw o linggo-linggo – upang masanay ang sarili sa pag-iipon.

Lalaki rin ang halaga niyan paglipas ng panahon. Mahalaga ritong magkaroon ng tibay ng loob upang huwag panaigin ang pangangamba, at umpisahan na ang pag-iipon. Puwede ka ring maghanap ng iba pang paraan para makatipid. Puwede mong ipagpaliban muna ang mumunting gastusin at itabi na ang halagang matitipid.

Gaya ng mga micro-entrepreneur at self-employed professional, hindi rin regular ang pagpasok ng kita ng mga seasonal migrant. Mas malaki ang kinikita nila habang nagtatrabaho bilang seasonal migrant kaysa sa kinikita nila sa Pilipinas.

Tulad ng nabanggit kanina, puwede namang magbago-bago ang itatabing halaga. Maliit ang maitatabi kapag lean season, malaki kapag peak season.

May mga domestic helper sa Amsterdam o Rome, halimbawa, na walang fixed income dahil wala silang fixed employment. Lagi ko silang pinapayuhang magtabi ng mas malaki kapag marami silang work hours, at magtabi ng mas maliit kapag kakaunti.

Loans

May iba namang nagsasabing baon na baon sila sa utang kaya’t hirap silang mag-ipon. Pinaaalalahanan ko silang dapat ay bayaran muna nila ang kanilang mga sarili.

 

vincerapisura.com