Insurance

Kapag inilalapat ang 5-15-20-60 budgeting rule, kailangan nating isaalang-alang ang mga benepisyong itinakda ng gobyerno para matulungan tayong sundin ang mga ito.  Sinasagot ng employer ang kontribusyon sa PhilHealth, na tumatayong medical insurance.  P200 ang bayad kada buwan.

Eleven percent naman ng monthly salary credit ang para sa Social Security System na hindi lalampas ng P16,000. Kapwa nagbibigay ng kontribusyon ang employer, 7.3% at ang empleyado, 3.63%.

Para sa mga empleyadong kumikita ng minimum wage, ang suweldo nila ay P10,500.  Ang kontribusyon ng employer ay P773.50 at ang kontribusyon ng empleyado ay P381.50 para sa kabuuang kontribusyon na P1,155.00.

Savings

Sa Pag-IBIG naman, ang maximum na monthly compensation na ginagamit  ay P5,000 para sa komputasyon ng kita ng empleyado.  Kung gayon, ang maximum na pantapat ng employer sa kontribusyon ay P100.

May opsyon naman ang employer na magbigay ng higit sa P100.  Ipagpalagay lang natin na kapwa ang employer at empleyado ay P100 ang kontirbusyon sa Pag-IBIG.  Ang sumusunod na table ang nagbubuod ng mga benepisyong itinakda ng gobyerno na tugma sa mga kumikita ng minimum wage.

Table 6.  Kontribusyon ng Employer at Employee Para sa  Employment Benefits

Tulad ng binanggit kanina, hindi kasali sa pagbabayad ng income tax ang mga kumikita ng minimum wage kaya’t ang kabuuan ng 60% ay maaari nilang gamitin sa mga pang-araw-araw na gastusin.

Expenses

Maaaring ang ilan sa inyo ay ma-eskandalo sa napakababang budget sa pang-araw-araw na gastusin.  Sumasang-ayon ako.

Mahirap mabuhay ayon sa budget sa kasalukuyang panahon dahil sa mahal na mga bilihin.  Bagama’t kung makakatulong, iminumungkahi kong sundin pa rin ang budgeting rule.

Ano ang mga paraan para mapataas ang budget para sa mga gastusin ng mga kumikita ng minimum wage?  Ang isa sa mga opsyon ay magtrabaho ang mga miyembro ng pamliya na nasa legal ng edad.

Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamabisang paraan para epektibong mapataas ang budget para sa mga gastusin ay dagdagan rin ang pinagkakakitaan.  Kung hindi ito posible, tulad ng kung isa lamang ang kumikita para sa pamilya, maaari namang mag-adjust ang budgeting rule kung kinakailangan para mabuhay.

 

vincerapisura.com