Budgeting para sa mga empleyado sa middle-to-top-management

Isa pang bagay na dapat isaalang-alang ay kung nakikita ba ni Richard ang sarili niyang magtatagal o mananatili sa kumpanyang iyon hanggang sa kanyang pagretiro. Kadalasan, ang insurance coverage ng mga kumpanya ay group coverage.

Ibig sabihin nito, kapag umalis ka sa kumpanya, hindi mo na magagamit ang benepisyong pang-seguridad dahil hindi ka na bahagi ng group insurance. Karamihan sa mga patakaran ng insurance ay hindi ka papayagang ipagpatuloy ang paggamit nito, o gawing individual ang group.

Mapipilitan kang kumuha ng panibagong insurance kung saan puwedeng ma-reset ang contestability periods at iba pang mga kondisyon. May ibang kumpanyang nagbibigay ng individual insurance policy nang sa gayon ay maaari pa rin itong pakinabangan ng empleyado kahit mag-resign siya.

Group insurance ang karaniwang ibinibigay ng mga kumpanya kasi mas mura ito kaysa sa insurance na pang-indibiduwal. Kung ako sa iyo, dudulog ako sa Human Resources Department para mailinaw kung ang benepisyong pang-seguridad na ibinibigay sa iyo ng kumpanya ay group o individual.

Kung group insurance ito, baka mas mainam na kumuha ng bukod na minimum insurance coverage bilang indibiduwal. Kung mag-resign ka man balang araw, puwede mo namang i-upgrade ang coverage ito sa mas mataas na coverage nang hindi naaapektuhan ang contestability period o iba pang mga kondisyon. Siyempre, dadaan pa ito sa pagpapatibay at negosyasyon ng iyong insurance provider.

Savings

Ang emergency fund na kailangang ihanda ni Richard ay Php300,000. Kung wala pa siyang naitatabing pera para sa emergency, puwede niyang simulang mag-ipon sa pamamagitan ng pagtatabi ng 15% ng sahod niya kada buwan.

Sa loob ng isang taon, makapag-iipon na siya ng Php90,000. Kung mabigyan siya ng performance bonus ng mga Php100,000 (ibawas na ang buwis) sa katapusan ng taon, iminumungkahi kong itabi niya ang 50% nito para sa emergency fund.

Iyong natitirang 50%, puwede niyang gamitin para sa sarili, o ilaan bilang karagdagang budget para sa pang-araw-araw na gastusin. Kung ipagpatuloy niya ito, sa loob ng dalawang taon ay maipupundar na ni Richard ang emergency fund niya.

 

vincerapisura.com