Hayaan mong ipaliwanag ko ng mas detalyado.

Insurance

Bakit ko kailangang gumastos ng 5% ng aking kita para sa insurance?  Sapagkat kailangan mong  protektahan ang iyong mga pinakamahalagang asset.  Ikaw!

Lalo pa’t kung ikaw lamang ang nagtatrabaho para sa pamilya.  Ang halagang naka-budget para sa premium ay sobra pa para makabili ng term insurance at health insurance.

Tandaan lamang ang isang bagay, iwasan ang mga investment-linked insurance policies anuman ang mangyari.  May mga panuntunan na kailangan mong sundin kapag bibili ng insurance ngunit ibang usapin rin ito.

Savings

Disente na ang 15% na itatabi para sa ipon mula sa iyong kita.  Mungkahi ko na magbukas ng iba pang savings account kung saan puwedeng ilagay ang iyong budget para sa savings at insurance, para mas maayos.

Ang layunin mo ay makapag-ipon ng siyam na buwang katumbas ng iyong mga gastusin o anim na buwang katumbas ng iyong kita para sa emergency savings.  Alam kong iba’t iba ang kahulugan ng emergency sa bawat tao.

Sa ganitong kaso, binibigyang-kahulugan ang emergency  bilang life and death situation.  Ang savings ay hindi dapat na kunin hangga’t hindi talaga kailangan.  Ang emergency savings mo ay dapat na nakatago sa isang napakaligtas na savings na maaari mong makuha kapag kinakailangan.

Utang

Kung mayroon kang mga utang , limitahan ang amortization o ang installment payment sa 20% ng iyong kita.  Kapag nagbayad ka ng higit pa rito, nanghihiram ka ng higit pa sa kakayanan mong halaga ng utang.

Kapag natagpuan mo ang sarili sa ganitong senaryo, tigilan na ang pangungutang pa.  Puwede kang makipag-usap sa nagpahiram sa ‘yo para sa terms and conditions ng iyong loan.  I-check ang paraan mo ng pamumuhay at mabuhay lamang ayon sa iyong kakayanan.

Sa karanasan ko bilang trainer sa personal finance, lagi kong nahahanap ang mga lubog sa utang at iyong may mga mabibigat na bagahe sa buhay.  Harapin ito at kontrolin ang personal financial challenges.

Laging tandaan na manghihiram ka lamang ng pera kung gagamitin sa higit na produktibong bagay na makapagbibigay ng dagdag na kita.  Kung hindi, huwag na lamang manghiram ng pera.

May mga panuntunan kapag manghihiram ng pera, at oo, puwede kang mabuhay ng walang utang.

vincerapisura.com