Sa pananaliksik ng SEDPI, ang mga top reasons ng pag-iipon ay para sa mga emergency (47%), edukasyon ng mga anak (28%), pambayad sa mga utang (11%), pagpapagamot (9%), paglikom ng puhunan para sa negosyo (9%) at pagtatamo ng mga asset (2.5%).

Magkatulad ba ang mga layuning ito at mga layunin mo sa pag-iipon? Nakaka-relate ka ba sa mga ito? May talab ba ang mga ito sa iyo?

Ang layunin ng iyong pag-iipon ay dapat maipakita ng motibasyon mo sa buhay. Dapat ay magsilbing inspirasyon ang mga layunin mo sa pag-iipon ang pag-develop at pagsasanay sa iyong kaugaliang mag-ipon.

Start small

Kung ngayon ka pa lang mag-iipon, subukin mong mag-ipon para sa maliit o simpleng bagay na nais mong mabili sa mga darating na araw. Halimbawa, sa loob ng anim na buwan, gusto mong makabili ng bagong t-shirt na may halagang Php1,200.

Napakaimportanteng makapili ka ng puwedeng mong gamitin bilang inspirasyon o motibasyon para magpatuloy sa pag-iipon. Magbigay ng kahit tatlong dahilan ng iyong kagustuhang bumili ng t-shirt.

Halimbawa, gusto mong bilhin ang t-shirt para bumagay ka sa isang grupo. O kaya, dahil pinagaganda nito ang hubog ng iyong katawan. Puwede ring dahil nauuso ito ngayon.

Maaari kang gumamit ng kahit anong dahilan basta’t magsisilbi itong inspirasyon at motibasyon. Planuhin ang pag-iipon para sa t-shirt.

Ang pinakamainam na paraan para makapag-ipon ay ang malimit na pagtatabi ng maliliit na halaga. Dapat Php200 ang iyong monthly savings goal.

Puwede mo pang paliitin ang halagang iyon kung mas madalas kang magtatabi ng pera. Maaari kang magtabi ng Php100 tuwing ika-15 at ika-30 ng buwan, kung kailan sumasahod ang karamihan, o kaya’y Php50 kada linggo.

Mabuting pagkakuha pa lang ng sahod ay magtabi na agad ng ipon. Ilagay ang ipon sa ligtas na lugar kung saan hindi ka matutuksong galawin ito. Dahil maliit na halaga lang naman ito, hindi mo na kailangang magbukas pa ng savings account. Puwede kang bumili ng kahon na may kandado tapos itago roon ang iyong ipon hanggang maabot mo ang savings goal mo.

Kapag naabot mo na ang iyong savings goal, i-congratulate ang sarili at bilhin na ang t-shirt na gusto mong bilhin. Itanim sa sarili ang pakiramdam ng kaligayahan sa pagkatupad ng mga hangarin para magkaroon ng mga positibong damdamin tungkol sa pag-iipon.

Sulit ang pagpapaliban sa paggasta

Ipaalala sa sarili na sulit talaga ang pagpapaliban ng paggasta. Kapag nagawa mo na ito sa munting paraan, puwede mo nang simulan ang pagpaplano para sa iba pang uri ng savings.

Kailangan mong malaman kung ang pinaglalaanan mo ng ipon ay para sa need or want. Sa ganitong paraan makakagawa ka ng mas maayos na istratehiya sa pagse-save.

vincerapisura.com